Välkommen till Adaptiv!

Adaptiv är ett IT-konsultbolag med verksamhet i Stockholmsområdet. Vårt område är systemutveckling och vår specialistkompetens finns inom Lean och agila metoder. Vår utgångspunkt är att de produkter, system och funktioner vi skapar ska ge verklig affärsnytta och nöjda kunder. Vi kan skapa de metodmässiga och tekniska förutsättningarna för detta.

Tjänster

Systemutveckling: Alla anställda på Adaptiv har lång erfarenhet av systemutvecklingens alla aspekter. Vi är specialister på arbetssätt från agila metoder som Scrum och XP.

Coachning och mentorskap: Adaptiv kan hjälpa era systemutvecklingsteam att bli mer produktiva, uppnå betydligt högre kvalitet och vara nöjdare och stoltare med sitt arbete.

Utbildningar och seminarier: Inom agila metoder, Scrum och TDD/BDD har vi utvecklat utbildningar som vi håller både publikt och internt. Alla utbildningar kan anpassas efter era behov.